• Webshop
 • Invigning HVO100-stationer

  Alwex har nu, fredagen den 30 januari 2015, invigt våra första tankstationer för andra generationens alternativa bränsle - HVO100. Den produkten vi hämtar från Södertälje framställs idag helt och hållet av slaktrester men är även möjligt att framställa av andra restprodukter. Vårt andra fossilfria drivmedel RME100, gjort på raps, har använts i fordonsflottan i över två års tid.

   

  HVO – Hydrerade Vegetabiliska Oljor.     100 = 100 % förnybart

  RME – RapsMetylEster        100 = 100 % förnybart

   

  Tankanläggningarna för HVO100 är placerade i Räppe vid Betongfabriken ca 5 km söder om Växjö i nära anslutning till ALLAB samt intill IKEAs centrallager i Älmhult, där vi tillsammans med Kaj Inrikes äger stationen.

   

  I Växjö invigningstalade Alwex VD Mats Lundmark, som berättade om att Alwex i och med HVO100-satsning nu tar nästa steg mot hållbara transporter. Henrik Johansson från Växjö kommun klippte det blågula bandet efter att berättat om Växjö kommuns arbete kring fossilbränslefria transporter och deras positiva respons på denna uppstart. 

   

  27583 medium nyhet 1

   Johan Samuelsson på Christer L Samuelssons Åkeri utförde premiärtankningen av HVO100 i sin Volvo-lastbil. Invigningen avslutades med att Peter Hildingsson från TRB Sverige höll presentation om framtidens drivmedel med dagens fokus på HVO100.

   

  På plats i Älmhult höll Kaj Johansson på KAJ Inrikes invigningstal och passade på att berätta om tidigare viktiga miljöåtgärder som gjorts inom drivmedelsområdet. Som en symbol för  framtidens drivmedel klipptes bandet av hans 6-årige son. Därefter bjöds alla på kaffe och fika där Fredrik Landegren från TRB Sverige informerade om bl.a. HVO100. 

   

   Alwex drivmedelsverksamhet har pågått under lång tid, även innan hopslagningen av lastbilscentralerna i Alvesta och Växjö. Redan på 90-talet gjordes försök med det förnybara bränslet RME100 men på grund av en del ”barnsjukdomar” kring det nya bränslet var intresset då svagt.

  27584 medium nyhet 2

   

  Affärsidén är att göra stora inköp och sälja till delägarna till självkostnadspris.

   

  Av den totala sålda volymen under 2014 som såldes, bestod 25 % av RME100.

  Vår diesel innehåller sommartid 35 % förnybart och vinter minst 10 % (HVO + RME). 

  Total andel förnybart hamnade på 42 % under 2014.

   

  27585 medium nyhet 3Precis som tidigare kommer vi självklart tillhandahålla HVO-Diesel, RME100 samt AdBlue på våra stationer. 

  Ett av våra främsta mål är att Alwex aktivt ska driva frågor gällande miljö och samhällsansvar, på ett sådant sätt att vi betraktas som en av de tongivande aktörerna inom området i branschen.

  Att vi nu har invigt våra första två stationer för marknadens bästa miljöbränsle är ännu ett steg i Alwex hållbarhetsarbete.

   

  Vill ni läsa mer om HVO100: www.hvo100.se

  Via denna länk och genom att välja produkten HVO100 på sidan, hittar ni till stationerna: http://trb.se/stationsf%C3%B6rteckning/