• Webshop
 • Nu blir vi 100% Fossilfria


  Alwex hade igår den stora förmånen att få berätta att vår fordonsflotta blir fossilfri, och detta 15 år före de nationella målen! 
   

  I praktiken innebär det att över 300 fordon – från de tunga fordonen till de lättare maskinerna inom mark och entreprenad  nu tankar fossilfritt bränsle. Ett fåtal lastbilar är undantagna då alla tillverkare inte i dagsläget godkänner HVO100 i sina motorer. För Alwex del rör det sig dock endast om ett mycket begränsat antal. Ungefär en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. I Sverige är transporterna den helt dominerande utsläppskällan. Givet detta, är ett minskat användande av fossila bränslen den i särklass viktigaste miljöfrågan för transportsektorn, 


  VD Mats Lundmark berättar : 

  ”Vi har målmedvetet arbetat med miljöfrågorna under väldigt lång tid. Under 2015 kördes hälften av våra transporter med fossilfritt bränsle och nu – under första kvartalet av 2016 kommer resterande fordon att följa efter”

  Regeringen beslutade i juli 2012 att man skulle utreda möjligheterna att reducera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen. Målet blev att Sverige ska vara helt fritt  från fossila bränslen 2030. 

  " – Vi har lite svårt att förstå att många tvivlar på att det är görbart. Det finns många åkerier som kommit väldigt långt och att vi nu – femton år innan de nationella målen – tar steget fullt ut visar ju att det går, säger Mats Lundmark och konstaterar att ”finns viljan, så går det”

  Alwex är ett expansivt företag som genomför kontinuerliga och omfattande satsningar på gröna transporter och miljömässig hållbarhet. Koncernens uttalade målsättning är att bli södra Sveriges ledande tjänsteleverantör av skräddarsydda transporter, entreprenad, lager och logistiklösningar. Genom att använda bränslet HVO100 istället för vanlig diesel kan koldioxidutsläppen sänkas med upp till 90 %.
  Alwex, som ägs av 80 åkerier, har därför investerat i egna tankstationer för det förnybara bränslet.


  VD Mats Lundmark berättar : 

  " – Vi har satt upp fem av Sveriges totalt elva specifika HVO100-stationer i TRBs nätverk och målsättningen är att ytterligare öka tillgängligheten för våra åkerier. Det här är en framtidsfråga för hela branschen och högt prioriterad för vår egen verksamhet. För att lyckas med våra höga ambitioner krävs att vi uppnår en miljömässig hållbarhet som innebär att vi fattar beslut och vidtar åtgärder som syftar till att skydda natur och samhälle mot negativ påverkan genom vår verksamhet "