• Webshop
 • Integritetspolicy

  Grundläggande principer

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer, avseende insamling av information enligt nedan. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

   

  Insamling av information

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser och sociala medier göra spontanansökan, registrera reklamationsärende, boka tjänster, hämta information eller kontakta oss. På dessa webbplatser eller via meddelanden får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att vi ska kunna återkoppla på ett korrekt sätt.

   

  Cookies

  En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig, kan placeras i din dators hårdvara, godkänner du detta kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Alwex Transport AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan, i inställningarna för Din browser, själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats hos dig.

  När Du besöker de delar av Alwex Transport AB eller dess dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

   

  Säkerhet

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för att säkerställa korrekt information i våra system, använder vi oss av kryptering för känsliga uppgifter.

   

  Användning av informationen

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt.

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig, annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

   

  Rättelse och insyn

  Alwex Transport AB och dess dotterbolag strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt, detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter, ber vi dig kontakta oss via E-postadress: privacy@alwex.se

   

  Länkar till andra webbplatser

  Vänligen notera att länkar som kan finnas på våra webbplatser till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.