Farligt Gods 

 
En del av vår verksamhet omfattar transporter av farligt gods. Rätt utrustning och rätt kompetens en förutsättning för säker hantering. 
 
Genom att knyta till oss välutbildad säkerhetsrådgivare, säkerställer vi rätt kunskap för att arbeta systematiskt med säkra transporter. 
 
Alwex Intermodal har avtal med företaget Miljökonsult Bengt Gustafson, som säkerhetsrådgivare. Läs mer om företaget här... 
Intyg på godkänd säkerhetsrådgivare nås här... LÄNK TILL DOKUMENT
 
Vår personal har utbildning inom 
farligt gods.