Intermodala transporter 

 
Begreppet intermodalitet är inte helt känt hos gemene man. Nedan följer ett försök till definition av intermodala transporter: 
 
”En transport av en godsenhet som sker med utnyttjande av flera transportsätt. Godsenheterna utgörs vanligen av containers, växelflak, semitrailers eller hela lastbilar varvid transportsätten är tåg, lastbil eller i vissa fall hela färjor” 
 
 
Alwex Intermodals roll i kedjan är att jobba med överföringen från ett transportslag till ett annat. Praktiskt sker detta genom olika lyft där olika typer av gods lastas från lastbil över till järnväg och vice versa.