Huvudkontor
 

TEL: 0470-72 71 00

Växeln är öppen vardagar mellan kl. 07.30- 16.00 (lunchstängt 12.00- 12.30).

EPOST: info@alwex.se

 

ADRESS: Högsbyvägen 3, 352 74 Växjö

GPS: 56.8874766 - 14.7294249

 

 

Övriga kontaktuppgifter & adresser

KYL & FJÄRRTRANSPORTER

LAGER & LOGISTIK

MARK & ÅTERVINNING

ALWEX INTERMODAL

ALWEX RECYCLING

Sök kontaktperson

Ledning

Ledning

Peter Sagebrant
VD
Magnus Berg
VD Alwex Lager & Logistik AB
Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Glenn Petersson
AO- chef Mark & Anläggning
Jan Alexandersson
AO- chef Transport och Terminal
Ulrika Örnström
Ekonomichef

Kyl & Fjärrtransporter

Kyl & Fjärrtransporter

Transport & Terminal

Transport & Terminal

Jan Alexandersson
AO- chef Transport och Terminal
Jonas Björfjäll
Trafik- och Försäljningschef

Försäljning

Gustaf Lundholm
Säljare
Tommy Nilsson
Säljare

Transportledning krets- och fjärrtrafik

Mats Norlander
Gruppledare trafikledning
Per Järgren
Transportledare fjärr
Daniel Karlsson
Transportledare fjärr
Peter Nilsson
Transportledare krets
Behram Rexhepi
Transportledare krets
Marcus Ervik
Produktutvecklare

Transportledning samdistribution

Fredrik von Porat
Transportledare
Mikael Bachstätter
Transportledare
Daniel Hartman
Transportledare
Tomas Söderberg
Transportledare
Johan Axelsson
Produktutvecklare

Terminal

Lars-Olof Larsson
Terminalchef

Administration Transport & Terminal

Ulf Holgersson
Transportcontroller
Andreas Hedlund
Controller/Verksamhetsutvecklare
Annelie Ström
Administratör
Pernilla Bergström
Kvalitet & Reklamation
Mikael Färdigh
Administratör

Miljö & Återvinning

Miljö & Återvinning

Vi på transportledningen på Alwex Miljö & Anläggning nås på tel 0470-72 71 85. 

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Daniel Nilsson
Transportledare/Säljare
Johan Tholander
Säljare

Transportledare lastväxlare

Nicklas Persson
Transportledare
Louise Gustafsson
Transportledare

Transportledare Container

Elisabeth Hillar Johansson
Transportledare
Sarah Hägglundh
Transportledare

Recycling

Sven-Göran Rohlin Rydtorp
VD Alwex Recycling
Peo Telehagen
Driftansvarig

Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Vi på transportledningen på Alwex Mark & Anläggning nås på tel 0470-72 71 20. Vi mottar gärna bokning och beställning via bokning.ba@alwex.se

Glenn Petersson
AO- chef Mark & Anläggning

Administration Miljö & Anläggning

Emma Mogensen
Administratör

Transportledning Mark & Anläggning

Mikael Jungh
Transportledare
Martin Nilsson
Transportledare

Materialförsörjning

Björn Persson
Försäljning Tunatorp
Erik Haggren
Maskinist Snugge

Betong

Mats Andersson
Ansvarig driftchef
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Ulf Ragnarsson
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Erik Rosberg
Transportledare & Betong- blandarmaskinist
Tel: 0470-72 71 31
Fax: 0470-668 80
betong.betong@alwex.se
Jimmy Ulin
Transportledare & Betong- blandarmaskinist

Lager & Logistik

Lager & Logistik

Magnus Berg
VD Alwex Lager & Logistik AB
Peter Sunesson
Affärsutveckling
Kennert Sagebrant
Produktionschef
Mikael Möller
Sälj- och e-handelsutvecklare

Alwex Intermodal

Simon Lundgren
Platschef

Ekonomi/Administration

Ekonomi & Administration

Ulrika Örnström
Ekonomichef

IT, system och projekt

Jesper Eklund
It- och Utvecklingsansvarig

Miljö- och Kvalitet

Ekonomi/Administration

Ulrika Nilsson
Redovisningsansvarig
Linda Malm
Löner / Avräkning
Nina Gustavsson
Ekonomiassistent

HR

HR

Transportörsförening

Transportörsförening

Alwex:s delägare har sedan lång tid tillbaka en transportörsförening som har följande uppgift:

  • Verka för ett gott förhållande mellan transportörerna och Alwex.

  • Tillsammans med Alwex och berörda transportörer verka för en rationell och effektivt organiserad och samordnad trafik

  • I övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i frågor rörande förhållandet mellan transportör och Alwex

  • Bistå medlem vid förhandling med Alwex när så begärs och behov föreligger

  • I övrigt arbeta för en sund utveckling av biltrafiken och befästa omvärldens, särskilt kundens, förtroende för biltrafik.

  • Föreningen fungerar även som aktiebank.

 

Kontaktpersoner

Föreningen har en styrelse bestående av ett antal åkeriägare inom Alwex. Ordförande och kontaktperson för transportörsföreningen är ordförande Peter Sagebrant 070-525 00 98 (L.G. Pettersson Åkeri AB)som nås bl.a. via epost: transportorsforeningen@alwex.se.


Transportörsföreningen mottar delägarnas synpunkter gärna skriftligen ex. via vår mail enligt ovan alternativt via brev i föreningens postlåda vid Alwex-receptionen i Växjö. 


Ansökan förändring av enheter

Blankett till åkerier/entreprenörer som ex. vill ansöka om nytt transportörsavtal eller utökning av antalet enhet/-er hittar du här...