Lager och logistiktjänster i frys-, kyl- och varmlager


Med Räppe utanför Växjö, som "hub" erbjuder Scandinavian Supply Chain AB, SSC, dig hjälp med ett brett register av lager- och terminaltjänster: 

  • Containerlossning och palläggning 
  • Plock- och packtjänster 
  • Förädling, förpackning och märkning 
  • E-handelslösningar 
  • Livsmedelsanpassade lokaler 
  • Crossdocking/omlastning

Ytor: 

Vi har tillgång till 53 800 m2 lageryta fördelat på olika temperaturzoner 

  • 33 000 m2 rumstempererat lager 
  • 18 000 m2 kylt lager 
  • 2 800 m2 fryslager 

Informationsutbyte: 

Vårt internetbaserat WMS-system kan utbyta information via EDI eller XML. Du får tillgång till din egen modul där du t.ex. kan registrera order och kontrollera lagersaldon. Alternativt kan vi erbjuda att sköta detta åt dig. 

Vi har också bred erfarenhet av att jobba direkt i kundens eget WMS-system.