• Webshop
 • Anmälan av reklamation

  Anmälan avser:
  Denna måste vara ifylld
  Varuslag:
  Skadans omfattning

  Godsmottagarens namn och ort. Vid kommunleverans ange även GLN-nummer!

  Är skadan/dröjsmålet/... anmärkt på frakthandling i samband med mottagandet och signerat av chaufför (Namnteckning med förtydligande):

  Var skadan synlig innan avemballering?

  Ersättningskrav
  Kunduppgifter
  Var finns godset för eventuell besiktning?
  Bifoga filer

  Foto på transportskada bör bifogas för att underlätta handläggning. Reklamerat gods ska hållas tillgängligt för besiktning eller ev. utlämning. Därför får inte gods returneras, säljas eller repareras utan att Alwex kontaktats eller tills utslag lämnats i reklamationsärendet. Samtliga i transportkedjan har räddningsplikt. Det innebär att alla har skyldighet att begränsa skada när så är möjligt. Reklamerat gods ska därför hanteras enligt gällande branschriktlinjer samt hanteras så att skadan inte förvärras. Eventuell avhämtning av reklamerat gods ska göras av Alwex senast sju (7) arbetsdagar från den dag som utslag i ärendet meddelas vid tempererade och torra livsmedel, senast trettio (30) arbetsdagar från den dag som utslag i ärendet meddelas vid övrigt gods. Då omständigheter föreligger som motiverar tidigare destruktion eller avhämtning ska detta först godkännas av Alwex. Vid reklamation ska kopia av fraktsedelns mottagardel samt handelsfaktura ska alltid bifogas vid anmälan. Emballage ska finnas tillgängligt eller dokumenteras med foto tills ärendet är utrett.

  Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Alwex. Lämnade uppgifter krävs för att Alwex ska kunna hantera reklamationen på ett korrekt sätt. Uppgifterna lagras under innevarande år + 12 månader.