STUFFNING 

 
Ett krav för en fungerande intermodal terminal är att kunna lasta (stuffa) containers. 
 
För att vara kostnadseffektiv med att lasta tex trävirke/panel så har Alvesta Intermodal sjösatt en för ändamålet specialtillverkad lösning. Godset lastas färdigt på öppen yta och trycks därefter in i contaiern. 
 
Med detta så har Fellessons sett fördelar och är numera en kund där Alvesta Intermodal har ett helåtagande från Växjö till fritt kaj i Sydkorea. Bild 1på stuffning/lastning av contianers
 
 
Bild 1: Trävaror lastad på öppen yta innan de skjuts in i containern. 
 
 
Bild 2 på stuffning/lastning av contianers Bild 2: Godset inskjutet i container med hjälp av specialtilverkad lösning.