0470-72 71 20   Tippbilar, kranbilar, material till företag

0470-72 71 75   Trädgårdsprodukter för privatpersoner

0470-72 71 85   Avfallscontainer

0470-72 71 31   Betong

0470-72 71 10   Kundtjänst Jönköping

0470- 72 71 40   Kyl & frystransporter

0470- 72 71 30   Fjärrtransporter

0470- 72 71 44   Intermodalen Alvesta

0470- 645 02      Kundtjänst Alwex lager & logistik