0470-72 71 58   Tippbilar, kranbilar, och material

0470-72 71 31   Betong

0470-72 71 85   Lokala containertransporter

0470-72 71 35   Långväga containertransporter

0470-72 71 10   Kundtjänst Jönköping

0470- 72 71 40   Kyl & frystransporter

0470- 72 71 30   Fjärrtransporter

0470- 72 71 44   Intermodalen Alvesta

0470- 645 02      Kundtjänst Alwex lager & logistik