• Webshop
 • Gemensamma värderingar och hållbara tankar

   

   

  För oss är det en självklarhet att varje dag, på olika sätt och tillsammans, skapa en arbetsplats med hög trivsel. Lyckas man med det, kommer allt annat på köpet. Engagerade och stolta medarbetare är nyckeln till framgång.
   
  På Alwex delar vår personal företagets gemensamma kärnvärden och samtliga, oavsett roll inom koncernen, bidrar till att odla en tydlig företagskultur. Vi har en stark värdegrund som styr allt arbete inom koncernen och som är en ledstjärna för hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder, leverantörer och samhället i stort.

  För oss har orden Engagemang, Kundnytta och Ansvar en särskild betydelse och utgör kuggarna i detta arbete. Med vår värdegrund har vi satt upp de spelregler som gäller på arbetsplatsen.

  Vi är är engagerade, tar ansvar och håller vad vi lovar. Därtill arbetar vi aktivt med frågor kring sjukfrånvaro och friskvård, samt med tydliga mål för såväl hela verksamheten som avdelnings- och personnivå.
   

   

   

  ENGAGEMANG

  – Vi kan, vi vill, vi bryr oss
   

  KUNDNYTTA

  – Vi håller vad vi lovar och levererar hela vägen
   

  ANSVAR

  – Vi värnar om andra, varandra och miljön
   
  Vår värdegrund kompletteras också av vår Code of Coduct, som baserar sig på de tio principerna från FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs konventioner och FNs konvention mot korruption. Vi har en upparbetad handlingsplan om behovet mot förmodan skulle uppstå att vi behöver agera inom dessa områden.


  Socialt ansvar

  Vi tar också ett socialt ansvar utanför vår arbetsplats. Det är en viktig fråga för oss att upprätthålla goda relationer till de samhällen där vi verkar och bidra med kompetens, produkter och sponsring. Vi är en aktiv samhällsaktör och stödjer föreningar, kultur, idrott och arrangemang som bidrar till den gemensamma utvecklingen, och då gärna genom projekt som sätter ungdomar i fokus.
   

  Hållbarhet

  Alwex ligger i framkant i miljöfrågor och genom vår verksamhet, inte minst genom att vara ett transportbolag, har vi ett stort ansvar. Vår verksamhet är en relativt stor bidragare till klimatpåverkan men tack vare det befinner vi oss också i en position där vi kan göra en betydande skillnad. Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete.
   

  Samarbeten

  För att transportsystemen ska bli mer hållbara krävs samarbeten. På Alwex arbetar vi nära våra uppdragsgivare och samarbetar med ett flertal organisationer och deltar även i nätverk med fokus på socialt ansvar, hälsa och säkerhet. Vi är lyhörda inför omgivningens önskemål och förslag, samtidigt som vi själva är måna att gå i bräschen för t ex miljösatsningar.

  Här är några exempel på betydande samarbeten för oss:

   

  • Baltic-Link, som arbetar för en hållbar infrastruktur i södra Östersjöområdet
  • TRB, som bl a driver frågor kring förnyelsebara drivmedel
  • FairTransport, som arbetar med frågan "sunda transporter från ansvarsfulla åkerier”
  • Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet och driver tillväxtfrågor
  • Växjö kommun och projektet "hållbart resande"