Ansvarsbestämmelser

 

Våra tjänster och produkter utförs enligt nedanstående ansvarsbestämmelser och leveransvillkor om inte avtal är tecknat om annat.


* Alltrans 2007

Sveriges Åkeriföretags Allmänna bestämmelser för utförande av tjänster.

* NSAB 2015
Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser för utförande av transporttjänster.

* Alwex Transportvillkor fjärr- och partitransporter 

Alwex transportvillkor som gäller för vissa typer av våra transporter. Utöver de i branschen gällande ansvarsbestämmelserna enl. ovan har Alwex tagit fram egna transportvillkor. Observera att dessa gäller i de fall då vi hänvisat till dessa villkor i avtal.

* ABM 07 
Allmänna bestämmelser för köp av varor tillyrkesmässig byggverksamhet. Utarbetade av Entreprenörföreningen och Industrins Byggmaterialgrupp.

* ABM 92 Ballast

Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av ballast.

* ABM 92 Fabriksbetong

Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong.