Dröjsmål

 

En reklamation kan uppstå på grund av dröjsmål.
 

Transportören har ansvar för att godset kommer fram i skälig tid, om inget annat har avtalats mellan transportör och kund.
 

Enligt lagen om inrikes vägtransport (SFS 1974:610) §35 är fraktförarens ansvar, d.v.s. Alwex ansvar, för skada till följd av dröjsmål med godsets utlämnande begränsat till fraktens belopp.