Skadat eller saknat gods

 

Om godset är skadat eller om kolliantalet inte stämmer vid leverans skall mottagaren ta emot godset och i samband med kvittens av godset göra en anmärkning om att godset är skadat eller det antal kolli som saknas.

 

Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Detta görs på fraktdokumentet, oftast en fraktsedel. Anmärkningen skall signeras av chauffören med namn, namnteckning och fordonets registreringsnummer. Dessa tre uppgifter gör att ärendet snabbare kan handläggas. Med anmärkningen styrker mottagaren och/eller transportören att skadan har inträffat före det att vi lämnade över ansvaret på godset till mottagaren.

 

Om skadan upptäcks först vid uppackning (dold av emballage) måste mottagaren anmäla skadan till oss inom sju (7) arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. Det krävs då att emballaget är helt för att den skall klassas som dold.

 

Samtliga i transportkedjan har en ”räddningsplikt”. Det innebär att samtliga har skyldighet att försöka begränsa skadan när så är möjligt.

 

Vi skall ges möjlighet att besiktiga skadan. Ni får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss.

 

Anmäl skadan direkt via vår hemsida via vårt anmälningsformulär för reklamationer. Anmälan genererar ett automatisk svarsmail att reklamationen är mottagen. Först när anmälan är gjord skriftligen och underlag som styrker kravet är bifogade/faxade eller mailade separat påbörjas handläggningen av ärendet. Vi skall ges möjlighet att besiktiga skadan. Ni får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Vi kommer att begära det skadade godset tillhanda för att ersättning ska utgå till fullo.