E-faktura

 

Alwex arbetar löpande att effektivisera vår administration och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Varje år förbrukar vi en avsevärd mängd papper, exempelvis till fakturor och utskrifter.

Elektronisk hantering av våra fakturor är en viktig del, både avseende inkommande leverantörsfakturor såväl som utgående kundfakturor.

Läs mer om våra möjligheter att hantera fakturor elektroniskt utifrån om det för Alwex avser utgående kundfaktura eller inkommande leverantörsfaktura från våra leverantörer:

 

* Kundfakturor  (elektroniskt) 

* Leverantörsfakturor (elektroniskt)