Delägarskap i Alwex

 

Alwex är i grunden ett tjänsteproducerande företag med företagets ca 80 delägare (åkerier) som huvudsakliga leverantörer.

 

Fördelarna som delägare är bl.a. följande:

 • Alwex medarbetare arbetar kontinuerligt för att sälja, leda och fördela företagets produkter och tjänster på ett sådant sätt att man utnyttjar delägarnas resurser optimalt. För den som arbetar långsiktigt innebär detta ökade chanser till god beläggning av fordon och maskiner.
   
 • Minimerad risk för kreditförluster. Då Alwex har avtal med kunden åvilar det Alwex att bedöma kundens kreditvärdighet.
   
 • Lägre provision tas ut för utförd transport, dvs. mer pengar till åkeriet/entreprenören.
   
 • Som en av ägarna av Alwex erbjuds du deltagande i beslutsprocesser för att påverka din situation och framtid. I första hand genom bolagsstämman som är högsta beslutande organ.
   
 • Delägare med Alwex-kort behöver inte själv lägga tid och energi på att bevaka sitt dieselpris. Tankar man med Alwex-kortet vet man att man har ett av marknadens lägsta prisnivåer samtidigt som man betalar till sitt eget företag.
   
 • Hjälp med löneadministration, bokföring, avläsning digitala färdskrivare och –kort, samt stödfunktioner vid frågor rörande ex. försäkringar, miljö & kvalitet m.m.


Krav på delägarskap:

 • Varje enhet skall inneha minst en aktiepost om 2000 aktier per enhet i transportörsavtalet. Värdet på aktien besvaras av Alwex transportörsförening.
   
 • När det gäller profilering skall den grafiska manualen följas.
  - Nyinköpta begagnade enheter profileras inom 6 månader.
  - Nya fordon skall vara profilerade från start.
  - Dekaler skall på omgående.