E-faktura till våra kunder

Vi ser gärna att våra kunder är villiga att ta emot fakturor från Alwex elektroniskt. Vår rekommendation är att det sker på något av något av sätten nedan i följande prioritetsordning: 


1. Pdf-faktura 

Alwex kan skicka pdf-faktura via e-post till en (eller flera) e-postadresser hos dig som fakturamottagare. Utöver ordinarie kunduppgifter behöver vi enbart uppgift om e-postadress. Normalt ändras e-postadressen sällan utan ligger inlagt i vårt kundregister.


Fakturan framgår som en bifogad pdf-fil i epostmeddelandet. Denna lösning förordar vi som standard då den är enkel att driftsätta för både oss och för dig som kund krävs i princip inga anpassningar. Pdf-faktura kan vi erbjuda både företags- och privatkunder. Även kostnadsmässigt har pdf-fakturan fördelar då det inte är några överföringskostnader.


Särskilda bilagor och underlag som historiskt hanterats manuellt kan ej samordnas med pdf-faktura.


Kontakta Therese Gustavsson via epost therese.gustavsson@alwex.se alt. via telefon 0470 - 72 71 14 för mer information.
 


2. E-faktura 

Vi på Alwex kan även erbjuda en mer avancerad e-faktura till alla våra kunder.  Alwex har valt Pagero AB som e-fakturapartner. Du som fakturamottagare kan där igenom erbjudas flera olika format att ta emot e-faktura.

Särskilda bilagor och underlag som historiskt hanterats manuellt kan ej samordnas med e-faktura.

Med denna lösning tillsammans med Pagero klarar vi de vanligaste kraven och önskemålen avseende e-faktura.


Kontakta Therese Gustavsson via epost therese.gustavsson@alwex.se alt. via telefon 0470 - 72 71 14  för mer information.