Betalningsvillkor

 

Nu har vi på  Alwex ändrat våra faktureringsrutiner. Vänligen säkerställ att ni har tagit del av dessa och att era fakturor är utformade efter våra riktlinjer. Läs mer här 

Förutom att via vår hemsida presentera information om våra produkter och tjänster vill vi även tydliggöra under vilka villkor som köp av våra tjänster och produkter sker.

Om inget annat avtalats mellan oss på Alwex och våra kunder tillämpar vi följande betalningsvillkor:

  • Fakturering sker löpande.
     
  • Likvid skall vara Alwex tillhanda senast 15 dagar från faktura datum. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta +10 % per månad. Vid debitering av dröjsmålsränta påföres även en lagstadgad påminnelseavgift.
     
  • Anmärkning mot faktura skall göras senast 10 dagar efter erhållen faktura.
     
  • Faktureringsavgift uttas med f.n. 20 kr per faktureringstillfälle. 

 

Administrativa uppgifter

Företagsnamn: Alwex Transport AB
Organisationsnr: 556085-7889
Bankgironr: 5512-6874


Företagsnamn: Alwex Recycling AB
Organisationsnr: 556499-2948
Bankgironr: 146-4080