E-faktura från våra leverantörer

 

Vi ser gärna att våra leverantörer skickar leverantörsfakturor till oss elektroniskt. Vår rekommendation  i nuläget är att det sker som pdf-faktura som skickas via e-post. Leverantörsfakturan framgår som en bifogad pdf-fil i ett mail. Vi ser e-postfaktura som ett enklare men viktigt första steg mot elektroniska fakturor.


Obs! Det är viktigt att Ni skickar leverantörsfakturan till rätt Alwex-bolag. Följande e-postadresser gäller till resp. Alwex-bolag:

* Alwex Transport (556085-7889): faktura.alwex@alwex.se
* Alwex Intermodal AB (556106-2059): faktura.alwexintermodal@alwex.se
* Alwex Recycling (556499-2948): faktura.recycling@alwex.se
* Alwex Lager & Logistik AB (556705-2633): faktura.lager-logistik@alwex.se
 

Kontakta gärna någon på vår ekonomiavdelning vid intresse för att skicka oss leverantörsfakturor elektroniskt.
Nina Gustavsson : 0470 – 72 71 12
Växel : 0470 - 72 71 00

 

 

Obs! Följ upp första skickade pdf-fakturan så att vi vet att den inte stannat på vägen i något filter. Detta görs genom kontakt med Nina Gustavsson.